loνє-мє's Stats

Last Update: 16/08/2022 00:14:52

Spain 1
EIC
General básico
28
24-08-2015
20,408
216
Estimated RP
267,446,806
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 1,403,216,135 1,154,130,439,266 24,911,389,534 1,957,615 60,388
Last 24 Hours 6,014,561 4,930,736,770 110,431,313 489 45
Last 7 Days 14,350,945 11,836,325,719 252,495,176 1,491 309
Last 30 Days 59,427,989 46,058,089,717 1,339,809,879 9,212 1,003
Last 100 Days 110,114,748 82,693,247,851 2,743,193,662 21,747 1,815
Last Year 288,800,817 194,219,774,159 9,460,924,225 115,532 5,581

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 543 526 411 196 282 229 501 333 91 832 47
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0
Last 100 Days 2 1 0 4 1 3 8 4 1 0 0
Last Year 24 16 7 21 21 8 27 24 3 14 3

Name After Name Before Date Changed
loνє-мє -alatryste- 14/08/2022
-alatryste- คﻮยค-Ŧยєﻮ๏-שเєภt๏ 27/07/2022
คﻮยค-Ŧยєﻮ๏-שเєภt๏ гє๓є๓๒єг-คlเץคђ 25/07/2022
гє๓є๓๒єг-คlเץคђ regreso.del.jedi 08/07/2022
ᵗʰᵉ.ᵇᵉˢᵗ.ᵖˡᵃʸᵉʳ I.am.the.one 27/06/2022
I.am.the.one .ͨᵃᵖ-ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ. 24/06/2022
.ͨᵃᵖ-ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ. ᵈʳ.ʰºᵘˢᵉ 18/06/2022
-ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ- EditadoXSoporteES64 28/05/2022
EditadoXSoporteES64 Ŧєllץภﻮ_ﻮ๏๏๔ 26/05/2022
Ŧєllץภﻮ_ﻮ๏๏๔ .ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ. 14/04/2022
.ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ. ᵈᵉʲᵃ.ʷᵘ 30/03/2022
ᵈᵉʲᵃ.ʷᵘ Ŧєllเภﻮ_ﻮ๏๏๔ 02/03/2022
Ŧєllเภﻮ_ﻮ๏๏๔ ᵇᵃͨᵏ.ᵗº.ᵇˡᵃͨᵏ 28/02/2022
ᵃˡᵃ-fᵉˡiz ᵈᵃʳᵏ-ˢᵖᵃͨᵉ 04/01/2022
ᵈᵃʳᵏ-ˢᵖᵃͨᵉ ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ 02/01/2022
ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ rคງຖคr໐k 23/12/2021
rคງຖคr໐k ᵈᵉˡᵃʷᵃʳᵉ 19/12/2021
ᵈᵉˡᵃʷᵃʳᵉ Ŧєllเภﻮ_ﻮ๏๏๔ 30/11/2021
Ŧєllเภﻮ_ﻮ๏๏๔ ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ 18/09/2021
ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ קคקเll๏ภ 27/08/2021
קคקเll๏ภ ...ᵖˡºᵖ... 20/05/2021
...ᵖˡºᵖ... ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ 19/03/2021
ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ ᵗʰᵉ.ᵇᵉˢᵗ 11/02/2021
ᵗʰᵉ.ᵇᵉˢᵗ คlคtгץรtє 17/01/2021
คlคtгץรtє ๔คгкภєєร 13/01/2021
๔คгкภєєร ʊռɖɛʀաօʀʟɖ 07/01/2021
ʊռɖɛʀաօʀʟɖ คlคtгץรtє 04/12/2020
คlคtгץรtє Editado-- 17/10/2020
Editado-- ﻨռքรﻪოνռժթ 15/10/2020
ﻨռքรﻪოνռժթ ʄɛʟʟɨռɢ_ɢօօɖ 10/10/2020
ʄɛʟʟɨռɢ_ɢօօɖ alaтryѕтe 10/09/2020
alaтryѕтe ʊռɖɛʀաօʀʟɖ 07/08/2020
ʊռɖɛʀաօʀʟɖ lÿdër_süprëmö 22/07/2020
lÿdër_süprëmö νιναѕ 19/07/2020
νιναѕ кคקเtคภ.คlคtгץรtє 17/07/2020
кคקเtคภ.คlคtгץรtє вlυe_nιgнт 14/07/2020
вlυe_nιgнт capιтan_alaтryѕтe 12/07/2020
capιтan_alaтryѕтe ιnғraмυndo 08/06/2020
ιnғraмυndo คlคtгץรtє 27/04/2020
คlคtгץรtє fºˡˡºʷ.ʰᵉ.ˡᵉᵃᵈᵉʳ 24/04/2020
fºˡˡºʷ.ʰᵉ.ˡᵉᵃᵈᵉʳ ฬє_๒єlเєשє 08/04/2020
ฬє_๒єlเєשє คllєץєร๏ภ๓є 25/03/2020
คllєץєร๏ภ๓є el_caѕтygador 01/03/2020
el_caѕтygador ғelιιng_good 25/02/2020
ғelιιng_good ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ 19/02/2020
ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ ร๏ץ-Ŧєlเz 04/02/2020
ร๏ץ-Ŧєlเz ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ 02/02/2020
ᵃˡᵃᵗʳʸˢᵗᵉ -ᵗʰᵉ-ᵇᵉˢᵗ- 24/01/2020
-ᵗʰᵉ-ᵇᵉˢᵗ- вє-ѕтяσиg 19/01/2020
вє-ѕтяσиg αια-ƒειïz 10/01/2020
αια-ƒειïz иєω-нσρє 17/12/2019

Time Played Hours
Total 20,394
Last 24 Hours 15
Last 7 Days 80
Last 30 Days 274
Last 100 Days 549
Last Year 2,021

New Rank Old Rank Change Date
General básico Piloto espacial básico 07/07/2022
General básico General 09/05/2022
General General básico 24/12/2021
General básico Coronel mayor 17/12/2021
Coronel mayor General básico 12/11/2021
General básico General 05/10/2021
General General básico 04/10/2021
General básico General 29/09/2021
General General básico 10/08/2021
General básico General 09/08/2021
General General básico 07/08/2021
General básico Piloto espacial básico 22/07/2021
Piloto espacial básico General básico 21/07/2021
General básico Piloto espacial básico 18/07/2021
Piloto espacial básico General básico 17/07/2021
General básico General 04/07/2021
General General básico 24/05/2021
General básico General 23/05/2021
General General básico 19/05/2021
General básico General 17/05/2021
General General básico 21/04/2021
General básico General 15/04/2021
General General básico 03/03/2021
General básico General 22/02/2021
General General básico 21/02/2021
General básico Coronel mayor 03/01/2021
Coronel mayor Piloto espacial básico 08/12/2020
Piloto espacial básico Coronel mayor 11/11/2020
Coronel mayor General básico 03/09/2020
General básico Coronel mayor 08/08/2020
Coronel mayor Coronel 06/08/2020
Coronel mayor Coronel 20/07/2020
Coronel Coronel mayor 19/07/2020
Coronel mayor Coronel 29/06/2020

Name at Ban Ban Date
ᵗʰᵉ.ᵇᵉˢᵗ.ᵖˡᵃʸᵉʳ 03/07/2022
ᵃˡᵃ-fᵉˡiz 07/02/2022