#ηo×competɨtɨoη[S Ð]'s Stats

Last Update: 28/11/2022 07:20:46

Global America 1
VRU
Chief General
29
17-09-2016
27,754
166
1
Estimated RP
576,410,763
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 2,371,698,570 1,822,532,693,975 54,916,587,596 10,459,424 26,113
Last 24 Hours 1,928,908 1,048,275,933 86,690,225 2,101 0
Last 7 Days 13,741,937 10,049,742,515 362,189,221 79,945 1
Last 30 Days 0 0 0 0 0
Last 100 Days 109,796,354 81,179,683,006 2,858,782,883 630,426 210
Last Year 775,811,924 601,816,175,046 17,387,530,220 2,835,738 1,137

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 7,245 5,133 2,990 40 47 201 1,365 410 19 11,008 199
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0
Last 7 Days 80 64 36 0 0 0 0 0 0 76 0
Last 30 Days 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 100 Days 438 325 192 0 0 0 144 0 0 670 0
Last Year 1,924 1,372 802 0 1 25 173 0 0 3,787 1

Name After Name Before Date Changed
N°1ˑღΛʟɪᴄᴇᴇ[ĦΜЯ] Λʟɪᴄᴇᴇ·ɛʋɨʟ·Sσυʅlㅤ 24/11/2022
Λʟɪᴄᴇᴇ·ɛʋɨʟ·Sσυʅlㅤ #яεƛŁ-Λʟɪᴄᴇᴇ-[ĦΜЯ] 19/11/2022
#яεƛŁ-Λʟɪᴄᴇᴇ-[ĦΜЯ] #ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22[ĦΜЯ] 17/11/2022
#ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22[ĦΜЯ] -»ㅤΛʟɪᴄᴇᴇᵀᴹㅤ«-999 15/11/2022
-»ㅤΛʟɪᴄᴇᴇᵀᴹㅤ«-999 »ㅤPιɳƙㅤ«[ĦΜЯ] 10/11/2022
»ㅤPιɳƙㅤ«[ĦΜЯ] »ɢɪʀʟ۰ᴘᴏᴡᴇʀツ[ÄKΛᵀᴹ] 08/11/2022
»ɢɪʀʟ۰ᴘᴏᴡᴇʀツ[ÄKΛᵀᴹ] »۰ɢɪʀʟツᴏɴツᴛᴏᴘᵀᴹ۰« 04/11/2022
»۰ɢɪʀʟツᴏɴツᴛᴏᴘᵀᴹ۰« #Bia·x·»S-Ы 01/11/2022
Gᴏɪɴɢ۰Ðᴀʀᴋ|05| #ĦΜЯ.ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1. 22/10/2022
#ĦΜЯ.ɢɛʀʍǟռy.vs.AG1. #Swɛǟt... 19/10/2022
#Swɛǟt... /×/Ðǟєηєяуѕ/×/[ϟƘ] 17/10/2022
/×/Ðǟєηєяуѕ/×/[ϟƘ] NiedlichㅤMörder 12/10/2022
NiedlichㅤMörder #-Λʟɪᴄᴇᴇ·.[S-D] 10/10/2022
#-Λʟɪᴄᴇᴇ·.[S-D] »¤Λʟɪᴄᴇᴇ»RЯ«-ツ 07/10/2022
»¤Λʟɪᴄᴇᴇ»RЯ«-ツ Łєgєηđš¤ÑєνєяÐiΣ[RЯ] 04/10/2022
Łєgєηđš¤ÑєνєяÐiΣ[RЯ] #Biaツ 30/09/2022
#Biaツ #тoммy. 27/09/2022
#тoммy. »¤GєямΛ祤Qᴜᴇᴇɴ«-ツ 25/09/2022
»¤GєямΛ祤Qᴜᴇᴇɴ«-ツ ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα°] 22/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα°] »ʙʟᴏᴏᴅㅤɪɴㅤᴛʜᴇㅤᴡᴀᴛᴇʀ« 20/09/2022
Ðǟєηєяуѕ.. ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] 15/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] #-Nur¤Λʟɪᴄᴇᴇ۰.»999« 12/09/2022
#-Nur¤Λʟɪᴄᴇᴇ۰.»999« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] 10/09/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷkzα] #Cancun. 08/09/2022
#Cancun. »Σᴍᴘʀᴇꜱꜱ۰Ðǟєηєяуѕ... 05/09/2022
»Σᴍᴘʀᴇꜱꜱ۰Ðǟєηєяуѕ... »GA1۰Frauenfüh..[ϟƘ] 03/09/2022
»GA1۰Frauenfüh..[ϟƘ] #Biaツㅤ 28/08/2022
#Biaツㅤ #Ðǟєηєяуѕ. 26/08/2022
#Ðǟєηєяуѕ. #-»ΣɢɨʀʟㅤPᴇᴘꜱɪ«-»ϟƘ« 22/08/2022
#·Ðǟєηєяуѕㅤ·.»[S*D] ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα°] 18/08/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќzα°] #ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22.»S*D« 15/08/2022
#ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22.»S*D« ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] 13/08/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ°] #Λʟɪᴄᴇᴇㅤ 09/08/2022
#Λʟɪᴄᴇᴇㅤ #-Ðǟєη-Königin.єяуѕ. 05/08/2022
»Ðǟєηєяуѕ#SC4« #··Ðǟєηєяуѕ.×.»999« 01/08/2022
#··Ðǟєηєяуѕ.×.»999« ΣŁ°PΛRΛCO°[ϟƘ] 30/07/2022
#-Ðǟєηєяуѕ.»ツツ« »Ðǟєηєяуѕ«ㅤ[RЯ] 19/07/2022
#-Ðǟєηєяуѕ.»ϟƘ« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 11/07/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] #-Ðǟєηєяуѕ.»S*D« 09/07/2022
#-Ðǟєηєяуѕ.»S*D« #-Targaryen-Ära·.« 06/07/2022
#-Targaryen-Ära·.« »»Anime-Königin«« 04/07/2022
»»Anime-Königin«« #ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22.»ϟƘ« 30/06/2022
#ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏ22.»ϟƘ« ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 27/06/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] ΣɢɨʀʟㅤPᴇᴘꜱɪㅤ»ϟƘ« 25/06/2022
ΣɢɨʀʟㅤPᴇᴘꜱɪㅤ»ϟƘ« #-»Pιɳƙ«-»ϟƘ« 24/06/2022
#-»Pιɳƙ«-»ϟƘ« #ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏㅤ#22 20/06/2022
#ᴡᴄ.ɢᴇʀᴍᴀɴʏㅤ#22 »Ðɪɴᴀ..»Σ1« 18/06/2022
»×#DucatixGirl׫ »×ᴡɪғᴇʏ×.»ϟƘ« 08/06/2022
»×ᴡɪғᴇʏ×.»ϟƘ« #KaiserinㅤvonㅤAG1«-ツ 02/06/2022
#KaiserinㅤvonㅤAG1«-ツ »»Göttin-Ebene.ᵀᴹ 30/05/2022
»»Göttin-Ebene.ᵀᴹ ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] 27/05/2022
ΣŁ°PΛRΛCO°[Ŷќžα] »¤Ðɪɴᴀ.ᵀᴹㅤIIII 25/05/2022
»¤Ðɪɴᴀ.ᵀᴹㅤIIII »¤Anime-Königin.«-ツㅤ 23/05/2022
»¤Anime-Königin.«-ツㅤ -»Ðɪɴᴀ-999«- 19/05/2022
-»Ðɪɴᴀ-999«- »GöttinㅤDeutschlands 17/05/2022
»GöttinㅤDeutschlands »¤ʙʟᴀᴄᴋ¤ᴡɪᴅᴏᴡ»ϟƘ«-ツ 14/05/2022
»¤ʙʟᴀᴄᴋ¤ᴡɪᴅᴏᴡ»ϟƘ«-ツ #ByeByeDarkOrbit... 12/05/2022
#ByeByeDarkOrbit... #Łαѕtωαяяіσя... 01/05/2022
#King亗Black... #Łαѕtωαяяіσя... 19/02/2022
#Łαѕtωαяяіσя... ThomasMüller#25 17/06/2021
ThomasMüller#25 #Łαѕtωαяяіσя... 15/06/2021
#Łαѕtωαяяіσя... -»Łàșťωâŕŕíσř«-[S-L] 07/03/2020

Time Played Hours
Total 27,753
Last 24 Hours 22
Last 7 Days 159
Last 30 Days N/A
Last 100 Days N/A
Last Year 7,215

New Rank Old Rank Change Date
Chief General Basic Space Pilot 31/10/2022
Chief General Basic Space Pilot 08/01/2022
Basic Space Pilot Chief General 07/01/2022
Chief General General 19/05/2021
General Chief General 09/05/2021
Chief General General 05/04/2021
General Chief General 14/03/2021
Chief General General 13/03/2021
General Basic General 07/01/2021
General Basic Space Pilot 29/06/2020
Basic Space Pilot General 28/06/2020

Name at Ban Ban Date
#Łαѕtωαяяіσя... 07/08/2020