ΣXΣƇUUƬΣ's Stats

Last Update: 28/01/2023 01:57:30

Germany 4
EIC
Captain
23
28-10-2021
1,509
124
638
Estimated RP
N/A
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current N/A N/A N/A N/A N/A
Last 24 Hours N/A N/A N/A N/A N/A
Last 7 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 30 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last 100 Days N/A N/A N/A N/A N/A
Last Year N/A N/A N/A N/A N/A

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 0 0 0 17 32 0 0 41 12 0 0
Last 24 Hours 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 7 Days 0 0 0 1 4 0 0 3 1 0 0
Last 30 Days 0 0 0 2 32 0 0 5 2 0 0
Last 100 Days 0 0 0 11 25 0 0 31 9 0 0
Last Year 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 1,493
Last 24 Hours 16
Last 7 Days 102
Last 30 Days 323
Last 100 Days 1,008
Last Year N/A

New Rank Old Rank Change Date
Captain Basic Captain 27/11/2022
Basic Captain Chief Lieutenant 19/11/2022
Chief Lieutenant Basic Captain 18/11/2022
Basic Captain Chief Lieutenant 17/11/2022
Chief Lieutenant Lieutenant 25/10/2022

Name at Ban Ban Date