ℓ°αℓςђίмίşťє«-LI₣Δ's Stats

Last Update: 28/01/2023 02:28:34

France 1
VRU
Général de brigade
28
23-05-2008
20,720
178
53
Estimated RP
194,400,729
Hall Of Fame Topuser Experience Honor NPCs Kills
Current 859,325,886 681,806,229,788 17,751,965,652 5,166,511 47,704
Last 24 Hours 284,667 200,075,307 8,459,151 2,512 0
Last 7 Days 2,744,043 2,031,636,100 71,240,757 6,642 0
Last 30 Days 6,097,834 4,533,294,180 156,454,008 16,215 24
Last 100 Days 859,325,886 681,806,229,788 17,751,965,652 24,133 47,704
Last Year 7,346,591 5,436,690,389 190,990,078 25,988 122

Galaxy Gates Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta Kappa Lambda Kronos Hades Kuiper
Current 4,286 2,969 1,716 181 296 165 394 322 88 1,108 138
Last 24 Hours 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Last 7 Days 4 4 1 0 1 0 1 0 0 1 0
Last 30 Days 4 4 2 1 2 6 1 0 0 1 0
Last 100 Days 4,286 2,969 1,716 181 296 165 394 322 88 1,108 138
Last Year 10 7 4 4 4 9 3 1 0 3 0

Name After Name Before Date Changed

Time Played Hours
Total 20,718
Last 24 Hours 5
Last 7 Days 48
Last 30 Days 103
Last 100 Days 135
Last Year 142

New Rank Old Rank Change Date
Général de brigade Pilote 1ère classe 23/11/2022
Général de brigade Pilote 1ère classe 08/12/2020

Name at Ban Ban Date